Vaginova

Vaginova är en icke-invasiv metod baserad på PRP- Platelet Rich Plasma, med mycket goda resultat. Behandlingen är 100% säker och riskfritt för kroppen då patientens egna blod används. Det tas ett blodprov på patienten som sedan centrifugeras. Därefter separeras plasman och blodplättarna från blodet. Blodplättarna innehåller tillväxtfaktorer som hjälper vävnad att läka, reparera och bilda nya celler.

Metoden PRP – Platelet Rich Plasma, har använts i många år för sårläkning, artros, idrottsmedicin, stimulans av hårtillväxt, hudföryngring (vampyrmetoden) och nu på senare år vaginal föryngring. I USA kallas den patenterade metoden för ”O-Shot”.

PRP ges som injektion i det vaginala området på ett specifikt sätt. Slemhinnan i vaginan stärks, blodcirkulationen ökar, nervvävnad föryngras och den naturliga smörjfunktionen återställs. Behandlingsmetoden är utvecklad för att öka den sexuella stimulansen, återfukta slemhinnorna och föryngra underlivet. Behandlingen har visat sig ha en positiv påverkan på torra slemhinnor, klimakteriebesvär, urininkontinens, uppstramning efter barnafödande, oförmåga till orgasm, vestibulit samt Lichen Sclerosus symtom.

Oftast räcker det med två behandlingar med 4 veckors mellanrum och effekten varar i cirka 12-18 månader. Därefter kan behandlingen upprepas vid behov eller som en underhållsbehandling. 

På LAE CLINIC har vi vår barnmorska Aleksandra som utför behandlingen. Du får en pudensusblockad vilket gör behandlingen nästintill smärtfri. På din konsultation kan en gynundersökning utföras för att tillsammans med din berättelse fastställa problematiken och uppskattat antal behandlingar som kan behövas. Det går också bra att utföra konsultation via telefon.