Belkyra

Med hjälp av den aktiva substansen deoxicholsyra som Belkyra innehåller bryts fettceller ned. Indikationsområdet för behandlingen är främst mot dubbelhaka, men d kan även behandla andra områden på kroppen som mage, insida lår, ”bananarolls” och ”bh-fett”.

Belkyra injiceras i området under hakan och ger upphov till destruktion av fettceller. Fett som rensas bort från behandlingsområdet försvinner via kroppens naturliga metabolism. 

Det totala antalet injektioner och behandlingstillfällen som behövs för att nå ett tillfredsställande resultat beror på patientens individuella behov men räkna med 2-4 behandlingar. Behandlingen tar ca 15–20 minuter.

Direkt efter behandlingen kan viss svullnad och ömhet uppstå och kan hålla i sig ända upp till 2 veckor efter en behandlingen.

Reaktioner som kan förekomma vid injektionsstället:

  • Smärta
  • Vätskeansamling, ödem och svullnad i vävnaden
  • Minskad känslighet, domningar, stickande känsla
  • Små runda områden med lokala knutor
  • Blåmärken
  • Stelhet eller förhårdnader i vävnaden
  • Hudrodnad, klåda

Man börjar se resultat efter några veckor. Om man vill ha ännu mer effekt kan behandlingen upprepas efter 6-8 veckor.

10-40 % av fettet i området brukar försvinna på en behandling.

Slutresultat ser man efter cirka två månader.