IPL

IPL betyder Intense Pulsed Light. Vi arbetar med Nordlys Ellipse IPL som är framtagen av världsledande skandinaviska hudläkare. Nordlys-systemet är FDA- och CE-godkänt, konstruerat med avancerad teknik för icke-invasiva estetiska behandlingar för att förbättra hudens utseende.

Till att börja med så bokar vi alltid in en konsultation innan första behandlingstillfället där vi går igenom de olika behandlingsalternativen som finns, vilka resultat du söker, kostnadsförslag och eventuell behandlingsplan. Behandlingen tar mellan 15-60 minuter och kommer anpassas efter dina behov och önskemål.

Under behandlingstillfället kommer den berörda huden att rengöras. Om möjligheten finns kom gärna osminkad till ditt besök. Vi kommer sedan smörja in det planerade behandlingsområdet med en gel för att ljuset ska ledas till rätt område. Du kommer ligga på en behandlingssäng och få skyddsglasögon på dig för att undvika ljusskador på dina ögon. Vi ställer därefter in Nordlys-apparaturen utefter syftet med behandlingen. Ljuset skjuts ut genom en glasprisma vilket kan kännas som små stick på huden, eller som att snärta med ett gummiband. Efter behandlingen kan du återgå till dina dagliga aktiviteter.

Hudtillstånd som vi kan behandla med IPL är:

 • Hårborttagning
 • Hudföryngring
 • Rosacea
 • Pigmenteringar
 • Diffus rodnad
 • Röda blodkärl
 • Akne/Akneärr

Vanligtvis förekommer inga biverkningar efter behandling med IPL. I vissa fall kan lätt sveda, torrhet och irritation uppstå efter behandlingen. Det försvinner relativt snabbt och inom 5–14 dagar har din hud läkt helt. Om du har fått dina kärl behandlade kan det förekomma blåmärken och lättare svullnader i behandlingsområdet i cirka fyra till fem dagar. I sällsynta fall kan melasma förvärras vid behandling med IPL. Det är mycket ovanligt och när det händer kan de bli aktuellt med en annan behandling. Om du har mycket pigmenteringar kan de bli mörkare den första tiden efter behandlingen tills de blir ljusare och du får en finare hud.

Kontraindikationer:

 • Gravid och amning 
 • Diabetes mellitus
 • Bindvävssjukdomar
 • Fotosensitivitetssjukdom eller användningar fotosensibiliserande läkemedel
 • Blodförtunnande läkemedel/ Blödarsjukan-ska ej behandlas för ytliga kärl

Du ska inte utsätta huden för sol fyra veckor innan- och efter din behandling. Efter behandlingen är det viktigt att skydda det behandlade området med en hög solskyddsfaktor, 30–40 SPF. Undvik att pilla på eller ta bort skorpor som bildas på huden. Det är pigment som oxideras och huden ska själv stöta bort det för att undvika ärr eller nya pigmenteringar. Du ska heller inte nyligen gjort en spraytan, använt brun utan sol eller tagit soltabletter.